Personlig assistansersättning

Tjänsten personlig assistans är till för dig medfunktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan är i behov av personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig att kunna göra saker som du inte kunnat innan.Meningen med personliga assistans - Antibiotikaguiden.se
Om du är i behov av att få personligassistans i mer än 20 timmar per vecka, så kan du ha möjlighet att få ta del av personlig assistans. En del av de behov som kan vara för skäl till personlig assistans är exempelvis om du har problem med badrumsaktiviteter, att du inte kan göra mat på egen hand och behöver hjälp med din mat, att du inte kan socialisera med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.
Dessa är några av skälen som utgör grunden till att du har rätt till personlig assistans. Är fallet att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om ersättning som gäller personliga behov.
Skulle det vara så att du har behov, men det sker under mindre tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till ersättning, men det blir via en annan enhet som du får kontakta i den kommun du är bosatt i.
Assistansbidrag personlig assistans
Först och främst behöver du ett utlåtande från din läkare som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du vill ha hjälp med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig i din vardag. Steget efter ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som har hand om personlig assistans och som är den myndighet som tar beslut i sådana här ärenden.
Försäkringskassan uppger att de har en handläggningstid som tar uppemot 5 månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få personligassistans. Om det är så att du har personlig assistans innan du har fått något svar av Försäkringskassan och det är ett beslut som gör dig berättigad till personlig assistans. Då har du möjlighet att rapportera det till Försäkringskassan och lämna in rapporter och handlingar som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de utgifter som assistansen har kostat innan dittsvar om godkändersättning.
Skulle det vara så att ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur assistansen skall anordnas. Om det är du själv som skall bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du istället väljer kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med ersättningen. Försäkringskassan rekommenderar att du på förhand valt ut och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är till hjälp för alla parter i processen assistansblogg.se.
Hur du än väljer att göra med din personliga assistans. Skulle det vara så att du väljer att hyra in ett företag eller kommunen eller om du väljer att ensam ta hand om rekrytering av assistenter och anställa på egen hand, så kommer du att få din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det som är mest vanligt att välja är efterskott och det innebär att du har valt att avsäga dig ansvar och har överlåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personliga assistenter som hjälper dig med dina dagliga behov.
Tänk på att för att få ta del av personligassistans behöver du ha gjort en ansökan om assistansersättning innan du blir 65 år. Skulle det vara så att du gör en ansökan efter att du blivit 65 år, så blir ansökan ogiltig och kommer istället att övergå till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är bosatt i.

 

Others

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*